http://PRACE.NAZORY.CZ


PC Servis

samolepky

Katalog eShopůPageRank ukazatel

 • Úvod
 • Software zdarma
 • Posílání SMS
 • Diskuzní fórum
 • eRmail - výplata
 • Emailing
 • VirtaPay měna
 • Jak na ruletu
 • Šťastných 10
 • Rozpisy 5 ze 40
 • Rozpisy Sportka
 • GOMEZ výdělek s PC
 • WazzUB - divné
 • Digital Generation
 • Bux.to - podvod
 • Zelená kniha práce
 • Ropné plošiny
 • Práce v Irsku
 • Výroba šperků
 • Kopírování reklamy
 • Výroba dinosaurů
 • Práce se dřevem
 • Práce se sádrou
 • Výroba svíček
 • Výroba křížků
 • Kuličková pera
 • Darování sémě
 • Vyšívání
 • Balíčky známek
 • Problém MLM?
 • Reporty (mlm)
 • WON (MLM)
 • DPNT (mlm)
 • Finanční solidarita
 • Vaše ikona zde

 • praca-brigady.info Linkovník Aktuální Inzerce praca Domácí práce.Výdělek na internetu Výdělek

  Práce na ropných plošinách v severním moři

   

  Úvod

          Námořní průmysl nabízí již řadu let oblíbené možnosti pomocných prací v ropném průmyslu na montážních a vrtných plošinách. Přestože se jedná o práce namáhavé a rizikové, je o tyto práce velký zájem. Hlavní motivací jsou možnosti výdělků, které jsou pro zahraniční pracovníky často velmi vysoko nad platy v jejich domovině.

  Proč plošiny v Severním moři

          Pro práci na plošinách v Severním moři existuje několik důvodů: jde o práci v Evropě, klimatické poměry jsou poměrně snesitelné (na rozdíl od extrémních teplot na vrtech např. v Saudské Arábii). Těžařské společnosti sídlí ve všech přímořských zemích v blízkosti nalezišť ropy v Severním moři. Ve výčtu společností jsou ale uvedeny kontakty především  v anglicky mluvících zemích. Důvod je ten, že předpisy umožňují většinou zaměstnávat pouze pomocné pracovníky hovořící jazykem země, ve které má jejich zaměstnavatel sídlo.

  Kolik peněz

        Plat je na naše poměry hodně vysoký. Měsíční platy pomocných dělníků dosahují výše cca 1800-1900GBP což je v přepočtu cca 90 000 až 100 000Kč. K uvedeným výdělkům se připočítávají různé druhy příspěvků (zejména cestovné) a příplatky podle počtu odpracovaných let u společnosti.

  Požadavky na dělníka

          Věk min 18 let, ale v praxi spíše 20 a více let, dobrá fyzická kondice, výborný zdravotní stav, znalost anglického jazyka. Ze zákona je každý pracovník pracující na moři povinen mít absolvovaný základní bezpečnostní kurs. Pokud je pracovník starší než 28 let, má mít takovou pracovní historii, z které je patrné, že si vypracoval pro práci na plošině užitečné dovednosti.

   
  Práce na plošině

          Pracuje se většinou ve 12-ti hodinových směnách s 12-ti hodinami odpočinku po dobu dvou týdnů. Potom následuje dvou až třítýdenní doba odpočinku na pevnině. Těžební průmysl klade vysoké nároky na týmovou práci. Mnoho manipulačních a pomocných prací vyžaduje spolupráci několika lidí. Vykonávají se pomocné manuální a údržbářské práce. Běžné práce jsou čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny aj. Dlouhý pracovní den, nepříznivé počasí, vzdálenost od domova a pevniny a závislost na transportu vrtulníkem není pro každého. Přestože se nejedná o práce monotónní ani extrémně silově náročné, dvanáctihodinová pracovní doba je vyčerpávající.

  Bezpečnost

          Pomocné práce v ropném průmyslu patří přes všechna opatření k pracím s vysokým výskytem úrazů v poměru k počtu odpracovaných hodin. Většinou se nejedná o závažné úrazy, ale o různé druhy přiskřípnutí na vrtné palubě. Těžší úrazy jsou všeobecné pohmožděniny. Bezpečnost je v ropném průmyslu základní myšlenkou. Každá základna má vypracovaný podrobný plán řešení možných nebezpečí. Je samozřejmostí, že na plošině je přítomen lékař a zdravotnický personál.

  Život na plošině

          Mimo pracovní dobu jsou široké možnosti vyžití. K dispozici je posilovna, kulečník, video, na pokojích je televize, můžete si číst nebo pracovat na počítači. Mnohdy je k dispozici i minikino. Ubytování na základně poskytuje vysoký komfort. Pokoje jsou luxusně vybaveny, často s plným sociálním příslušenstvím. Jídlo je chutné a dostanete jej tolik, kolik si budete přát.

  Pracovní povolení a víza

          Práce probíhá téměř výlučně v mezinárodních vodách a podle platných zákonů není pro tuto práci vyžadováno pracovní povolení. Do země, kde má zaměstnavatel sídlo se cestuje většinou jen ke krátké návštěvě za účelem podepsání smlouvy a případně za účelem zaškolení. K těmto krátkodobým pobytům není v případě Anglie nutno vízum, což platí i pro většinu ostatních zemí připadajících v úvahu. Pokud by se jednalo o práci v teritoriálních vodách, je vyžadováno pracovní povolení, které velmi neochotně zařizuje zaměstnavatel.

  O ropném těžebním průmyslu

  vrty: vrtná soustava je podobná soustavě používané například při vrtání studní. Je ale podstatně silnější. Hloubka vrtů, závisí na hloubce ložiska a bývá řádově ve stovkách metrů. Jedna z činností pomocného je smontování cca 9 metrů dlouhých vrtných trubek. Potom následuje vrtání. Při vrtu se používá vrtná kapalina, jejímž hlavním úkolem je zvlhčování vrtáku. Na pohled vypadá tato tekutina jako řídké tmavé bláto a činí vrtný proces velice špinavým. Pracovníci na vrtné palubě jsou často velmi zašpiněni a jsou vystaveny všem typům počasí.

  vrtný personál:

       Roustabout – pomocný dělník bez zvláštních znalostí. Vykonává pomocné manuální a údržbářské práce. Jedná se o fyzicky náročnou práci. Běžné práce jsou: čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny

       Roughneck/Floorman – má více znalostí než roustabout a je přímo zapojen do procesu vrtání pod dohledem asistenta vrtaře. Tato pozice vyžaduje těžkou fyzickou práci.

       Derrickman – pracuje cca 30metrů nad palubou Rigu v ropné věži. Má na starosti správnou činnost vrtných trubek při vrtu a pracuje pod vedení asistenta vrtaře. Pokud nepracuje na věži, zodpovídá za správnou činnost pump, systému vrtné kapaliny a dohlíží na roughnecky.

       Assistant Driller – koordinuje vrtné aktivity na vrtné palubě, podává hlášení vrtaři a předává instrukce od vrtaře vrtnému personálu.

       Driller – je zodpovědný za vrtný tým a průběh vrtu. Jedná se o činnost vyžadující vysokou úroveň znalostí

       Toolpusher – dohlíží nad vrtnými operacemi a zabezpečuje dostatek těžebních potřeb a těžebního materiálu.

       Rig Superintendent – má především zodpovědnost za vrtné operace

       Drilling Engineer – určuje vrtný program, specifikuje jaký druh vrtné kapaliny se má použít a jaké má být zpevnění vrtné díry

       Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chod a opravy mechanického, elektrického, telekomunikačního a jiného zařízení.

       Catering Staff – personál starající se o ostatní pracovníky, zajišťují jídlo, praní prádla…

       Professional Posts – geologové, geofyzici, chemici, fyzikové, matematici a inženýři podílející se na teoretickém zajištění správného průběhu operací.

  Offshore installations

          Jedná se o jakoby malá průmyslová městečka na moři. Tvoří je vrtná plošina, součástí jsou také skladiště vybavená materiálem potřebným k dosažení podmořských zásob ropy a zajištění plynulé produkce. Ubytovny personálu a často i další plošina sloužící jako ubytovna a speciální lodě. Nejdůležitějšími činnostmi jsou těžba, příprava vody nebo plynu pro zavedení do podzemních zásobáren ropy k zajištění správného tlaku, zpracování ropy a plynu před transportem na pevninu a čištění znečištěné vody vzniklé při těžbě pro vypouštění do moře.

          Oblíbené obrázky práce na moři zobrazují většinou zašpiněnou palubu vrtné plošiny, kde probíhá proces dobývání se k zásobám ropy. Toto je ale pouze začátek celé těžby. Horní konec vrtné díry se větví v propletenou soustavu trubek, měřáků a uzávěrů, která bývá nazývána „vánoční strom“. V tomto místě je surová ropa horká, plná bublinek, má vysoký tlak a obsahuje plyn, vodu a písek. Po separaci jednotlivých složek je ropa měřena a pumpována do ropovodu nebo je skladována, dokud není tankerem dopravena na břeh. Plyn oddělený od ropy může být použit jako palivo pro generátory elektrického proudu, je posílán plynovodem na břeh, tlakován do podmořských zásobáren ropy a část, kterou nelze využít je spálena plamenem na ropných věžích (v dnešní době spíš plamínek). Produkční a vrtné systémy podléhají přísnému monitorování, protože ropa a plyn patří k vysoce rizikovým látkám. Ropná námořní základna je v podstatě malé průmyslové námořní městečko, které tvoří ropná plošina, pomocná plošina a různé jiné objekty. Montážní plošiny fungují většinou v úzké návaznosti na těžební průmysl a provádí se zde různé montáže.

  Onshore installations

          Jedná se o instalace na pevnině, většinou v blízkosti moře, které ropovody a plynovody přijímají ropu a plyn (v případě ropy probíhá transport někdy i tankery). Zde se připravuje ropa pro následnou rafinaci, ale vlastní rafinace zde neprobíhá. Dále se zde upravuje plyn pro zavedení do veřejných plynovodů.

  Struktura ropného těžebního průmyslu:

       Operating Companies – jsou držiteli licencí na průzkum a těžbu, spravují produkční zařízení. Většina těchto společností jsou nadnárodní firmy.

       Drilling Companies – jsou najímány na vrtařskou práci a často spravují své vlastní mobilní Rigy. Také často fungují nadnárodně.

       Major Contractors – spravují pro operující společnosti různé záležitosti a činnosti spojené s činností a provozem ropných instalací.

       FPSO Operators – spravují plovoucí produkční zásobárny a přečerpávací jednotky. Na pohled vypadají jako lodě, ale jsou navrženy k dlouhodobému stání na stanovišti. Jsou vybaveny zařízením pro zpracování ropy a plynu.

       Service Companies – zajišťují asistenční služby operačním a těžebním společnostem. Jsou to například firmy starající se o vrtnou díru, dodavatelé vrtné kapaliny, firmy provádějící testování vrtných děr, potápěči, zásobovatelé…

  Bezpečnostní kurz

          Pro práci na moři musí pracovník podle platných zákonů absolvovat bezpečnostní kurz (BOSIET – Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training). V tomto kurzu se seznamuje s podmínkami práce na moři, vyučuje první pomoc, probíhá nácvik záchranných prací v kritických situacích, záchrana vrtulníkem, loděmi atd.

          Přestože mnoho zaměstnavatelů bezpečnostní kurzy zajišťuje, pokud si mohou vybrat mezi uchazečem stejných kvalit, kdy jeden má kurz a druhý ne, vyberou často toho s kurzem. Poměrně slušnou pravděpodobnost přijetí i bez kurzu může očekávat například VŠ, např. inženýr, když se hlásí o místo pomocného dělníka – roustabout. Náborové kanceláře většinou ukončený bezpečnostní kurz vyžadují, je to totiž pro ropné společnosti pohodlnější. Kurzy jsou pořádány také některými ropnými firmami, u dané firmy se můžete ucházet i o místo. Pokud uděláte dobrý dojem při kurzu, můžete mít při žádosti o místo výhodu.

          Ceny kurzů (BOSIET) jsou v přepočtu cca 23000Kč a trvají běžně 3 dny. Cena ubytování není zahrnuta v kurzu, přesto si lze ubytování rezervovat. Strava během školení většinou zajištěna je.

  Kariéra

          V brožurách některých firem, se můžete dočíst o slibné kariéře, kdy se můžete vypracovat až na těžaře. Tato možnost sice existuje, ale pokud nejste příslušníkem toho správného státu, moc vysoko se v žebříčku pravděpodobně nedostanete. V každém případě je plat vysoký i u roustabouta. Pokud se vypracujete například roughnecka, plat bude ještě vyšší. Většina vrtného personálu začínala jako roustabouts. I vysokoškolsky vzdělaní pracovníci při přípravě k budoucí práci často absolvují i pomocné práce.

  Hledání práce

          Na pracovníky na moři jsou kladeny vyšší požadavky než na pracovníky na pevnině a při jejich výběru jsou uplatňována přísnější kritéria. Najít zaměstnání na ropných plošinách není sice lehké, ale pokud splňujete základní požadavky na post roustabouta a můžete nabídnout i něco navíc, je šance na úspěch poměrně dobrá. Poptávka po práci je velká, šanci na úspěch mají ti, kteří již těžce manuálně pracovali nebo absolvovali VŠ, popř. SŠ technického směru. O práci je nejlépe ucházet se písemnou formou dopisem. Dopis uchazeče se skládá s průvodního dopisu a životopisu, je možné zaslat i formulář žádosti o místo (je součástí přílohy). Je třeba si uvědomit, že potřebujete zaměstnavatele přesvědčit o svých kvalitách. Je nutné, aby váš dopis žádosti o místo neobsahoval chyby a splňoval určitá kritéria. Pokud vaše znalost anglického jazyka není výborná, konzultujte obsah vaší žádosti s někým, kdo umí výborně anglicky. Pokud má o vás zaměstnavatel zájem, většinou vám nejdříve napíše a následně s vámi bude chtít udělat telefonický rozhovor, kdy si bude chtít mj. upřesnit některé skutečnosti. Potom následuje cesta k zaměstnavateli, dodatečné zdravotní prohlídky, podpis pracovní smlouvy, založení bankovního účtu, zaškolení a práce na plošině.

  Oslovovací dopis

          Oslovovací dopis má být velmi stručný a měl by splňovat všechna kritéria na dopis, jako jsou adresa adresáta vlevo, adresa odesílatele vpravo, datum a oslovení. Uvedete, že máte zájem pracovat na plošině jako dělník, uvedete nejrelevantnější praxi a dosažené vzdělání. Napíšete, že hledáte práci s nástupem např. v následujících 18 měsících. Nejvíce jednorázově uvolněných míst bývá např. když se začíná s těžbou na novém místě. Tyto projekty startují často v rozestupech několika let. Ideální časové rozmezí spolupráce je 1 až  2 roky. Nedoporučuji uvádět méně než jeden rok a ne více než dva roky. Po uplynutí této doby je vhodné žádost o zaměstnání opakovat. Lze zmínit váš výborný zdravotní stav a poděkovat za odpověď

  Životopis

          Měl by být přehledný, co nejstručnější, ale nemělo by v něm nic podstatného chybět. O psaní životopisu existují celé knihy, lze nalézt množství zdrojů i na internetu. Při výčtu vaší praxe, studií a školení se nejčastěji postupuje chronologicky. Pokud se v životopise chystáte uvádět vaše koníčky a zájmy, vynechte činnosti, při kterých je zvýšené riziko úrazu. Nedoporučuji také uvádět činnosti jako je programování, kdy by si zaměstnavatel mohl myslet, že místo potřebného odpočinku budete ve volném čase podnikat.

  Kontakty

          O práci je někdy možné žádat přímo u ropné či vrtné společnosti, jindy pouze prostřednictvím jiných pověřených společností. Některé velké náborové společnosti zajišťují pracovníky i pro více velkých firem. Kontakty jsou především na velké firmy, na konci je několik menších. Při psaní dopisu doporučuji v adrese uvádět název oddělení kam píšete, ve vašem případě Personnel Department nebo Human Resources.

  Práce na plošinách

  Harland and Wolff Holdings plc, Queen´s Road, Queen´s Island, BELFAST, BT3 9DU, NORTHERN IRELAND

  Tel.: 0044-2890-458456, Fax: 0044-2890-458515, www.harland-wolff.com

  Aker Oil and Gas Technology UK Ltd, Human Resources, Bridge View, 1 North Esplanade, WEST ABERDEEN, AB11 5QF, UK      Tel.: 0044-1224-599257, Fax: 0044-1224-599001

  PGS, Human Resources, bridge View, 1 North Esplanade West, ABERDEN, AB11 5QF, UK

  Tel.: 0044-1224-247000, Fax: 0044-1224-247133

  L.A Recruitment and Management Services Ltd, 173 Union Street, ABERDEEN, AB11 6BB, UK

  Tel.: 0044-1224-212929, Fax: 0044-1224-573845

  BG Energy Holdings Ltd, 100 Thames Walley Pak Drive, READING, Berkshire, RG6 1PT, UK

  Sara Ambler, Human Resources, Tel.: 0044-118-9292700, E-mail: sara.ambler@bg-group.com

  Conoco (UK) Ltd, Rubishlaw House, North Anderson Drive, ABERDEEN, AB2 4AZ, UK

  Tel.: 0044-1224-205000, Fax: 044-1224-205222

  DNO Heather, Salvensen Tower, Blaikies Quay, ABERDEEEN, AB11 5PW, UK

  Tel.: 0044-1224-573181, Fax: 0044-1224-582946

  EDC (Europe) Ltd, Suffolk House, 154 High Street, SEVENOAKS, Kent, TN13 1XE, UK

  Tel.: 0044-1732-741999, Fax: 0044-1732-464140

  IPS Resourcing Solutions, 221 Union Street, ABERDEEN, AB11 6BQ, UK

  Tel.: 0044-1224-571909, Fax: 0044-1738-622067

  Phillip Petroleum (UK) Company, Phillips Quadrant, 35 Guilford Road, WORKING, Surrey, GU22 7QT, UK

  Tel.: 0044-1483-756666, Fax: 0044-1483-752309

  Premier Oil plc, 23 Lower Belgrave Street, LONDON, SW1W 0NR, UK

  Tel.: 0044-20-77301111, Fax: 0044-20-77304696

  Retro International Ltd, Drilling Contractor, 69 Dee Street, ABERDEEN, AB11 6EE, UK

  Tel.: 0044-1224-254600

  Diamond Offshore Drilling Ltd, Howe Moss Drive, Kirkhill Industrial Estate, Dyce, ABERDEEN, AB2 0GL, UK

  Tel.: 0044-1224-727500, Fax: 0044-1224-772321, www.diamondoffshore.net

  Edeco Petroleum Servives Ltd, Trent Lane, Castle Danington, DERBY, DE74 2PY, UK

  Tel.: 0044-1332-850060

  ENSCO Offshore (UK) Ltd, ENSCO House, Badentoy Industrial Estate, Portlethen, ABERDEEN, AB12 4TB, UK

  Tel.: 0044-1224-780444, Fax: 0044-1224-780444, www.enscous.com

  Global Marine Int. Drilling Co, North Norfolk House, Pitmedden Road, Dyce, ABERDEEN, AB21 0DP, UK

  Tel.: 0044-1224-246900, Fax: 0044-1224-722434

  Halliburton Brown & Root, Hill Park, Springfield Drive, Leatherhead, SURREY, KT22 7NL, UK

  Tel.: 0044-20-85445000, Fax: 0044-2085446950, www.halliburton.com

  KCA Drilling Group, Minto Drive, Altens, ABERDEEN, AB1 4LW, UK

  Tel.:0044-1224-299600, Fax: 0044-1224-230403, www.kcadrilling.com

  Noble Drilling (UK) Ltd, Farburn Industrial Estate, Dyce, ABERDEEN, AB2 7HG, UK

  Tel.: 0044-1224-401600, Fax: 0044-1224-771176, www.noblecorp.com

  Northlandic Nederland, PO Box 53, GREAT YARMOUTH, NORFOLK, NR31 0NY, UK

  Tel.: 0044-1493-441832, Fax: 0044-1493-441526

  Santa Fe Drilling Company Ltd, Greenbank Crescent, East Tullos Industrial Estate, ABERDEEN, AB12 3BG, UK

  Tel.: 0044-1224-404200, Fax: 0044-1224-404300, www.sfdrill.com

  Seacore Ltd, Lower Quay Gweek, Helston, Cornwall, TR12 6UD, UK

  Tel.: 0044-1326-221771, Fax: 0044-1326-221553, www.seacore.co.uk

  Stena Drilling Ltd, Greenbank Crescent, East Tullos, ABERDEEN, AB12 3BG, UK

  Tel.: 0044-1224-401180, Fax: 0044-1224-897089

  Transocean Offshore Ltd, Transocean House, Crawpeel Rd, Altens Industrial Estate, ABERDEEN, AB12 3LG, UK

  Tel.: 0044-1224-427700, Fax: 0044-1224-427110, www.deepwater.com

  Sperry-Sun Drilling Services, Howe Moss Dv, Dyce, ABERDEEN, AB21 0GU, UK

  Tel.: 0044-1224-727200

  Oil States Industries Ltd, Blackness Rd, Altens Industrial Estate, ABERDEEN, AB12 3LH, UK

  Tel.: 0044-1224-290000, Fax: 0044-1224-897851

  Wormald Oil & Gas, Minto Av, Altens Industrial Estate, ABERDEEN, AB12 3JZ, UK

  Tel.: 0044-1224-894292

  Dietsmann Morgan Moore Ltd, Centurion Court, North Esplanade West, ABERDEEN, AB11 5QH, UK

  Tel.: 0044-1224-256400, Fax: 0044-1224-256444

  Orion Engineering Services Ltd, 16 North Silver Street, ABERDEEN, AB10 1RL, UK

  Tel.: 0044-1224-632121, Fax: 0044-1224-640046

  Tulloch Recruitment Services, 508 Union Street, ABERDEEN, AB1 1TT, UK

  Tel.: 0044-1224-625097, Fax: 0044-1224-625109

  Joboil Ltd,  (online applocation) www.joboil.com

  Školící střediska

  Blackpool and the Fylde College, Fleetwood Offshore Survival Centre, Broadwater, Fleerwood, Lancashire, FY7 8JZ, UK   Tel.: 0044-1253-779123, Fax: 0044-1253-773014, www.blackpool.ac.uk

  HOTA, Malmo Road, Sutton Fields Industrial Estate, HULL, HU7 0YF, UK

  Tel.: 0044-1482-820567, Fax: 0044-1482-823202, www.hota.org

  Marine Safety Training Centre, Wapping Street, South Shields, Tyne &Wear, NE33 1LQ, UK

  Tel.: 0044-191-4273642, Fax: 0044-1914273600, www.stc.ac.uk

  Montrose Scota Training International, Scota House, Blackness Av, Altens, ABERDEEN, AB1 4PG, UK

  Tel.: 0044-1224-899707, Fax: 0044-1224-873221, www.msti.co.uk

  NUTEC Centre For Safety, Haverton Hill Industrial Estate, BILLINGHAM, Cleveland, TS23 1LQ, UK

  Tel.: 0044-1642-566656, Fax: 0044-1642-563224, www.nutec.no

  Petans Ltd, Offshore Fire & Survival Training Centre, Bullock Hill, Horsham Street, Faith, NORWICH, NR10 3HT, UK Tel.: 0044-1603-891255, Fax: 0044-1603-890827, www.petans.co.uk

  Warsash Maritime Centre, Newtown Road, Warsash, SOUTHAMPTON, SO31 9ZL, UK

  Tel.: 0044-1489-576161, Fax: 0044-1489-573988, www.solent.ac.uk/wmc  A ještě formuláře pro zájemce o tuto práci.
  © 2004 - 2015
  Logotypy zdarma, dopravní značení, NHL...
  Žádejte o úvěry on-line na cokoliv a bez poplatků předem
  SAMOLEPKY SHOP
  PTC Investigation